CENNIK

PŁATNOŚĆ ZA KURS NALEŻY DOKONAĆ GOTÓWKĄ NA PIERWSZYCH ZAJĘCIACH

Rodzaj zajęć

Ilość zajęć / czas trwania

Cena (Karnet miesięczny)

Street dance 3 -4 lata 1 raz w tygodniu 45 min 50 zł (4 zajęcia)
Street dance 4-5 lat 1 raz w tygodniu 45 min 50 zł (4 zajęcia)
Street dance 5-6 lat 1 raz w tygodniu 60 min 60 zł (4 zajęcia)
Break dance 7-12 lat 2 razy w tygodniu 60 min 100 zł (8 zajęć)
Street dance 7-9 lat  2 razy w tygodniu 60 min 100 zł (8 zajęć)
Street dance 10-12 lat 2 razy w tygodniu 60 min 100 zł(8 zajęć)
Street dance 13+  3 razy w tygodniu 60 min 150 zł(12 zajęć)
Choreo Class 13+  2 razy w tygodniu 75 min 100 zł(8 zajęć)
ZNAJDŹ NAS!