CENNIK

Cennik zajęć obowiązuje przez cały rok szkolny 2021/2022

Opłata za zajęcia taneczne
jest w formie karnetu miesięcznego.
Cena karnetu zależy od ilości zajęć w danym miesiącu.
W cenę karnetu nie są wliczone święta i dni wolne od zajęć.
(np: karnet 4 zajęć w miesiącu, które odbywają się
raz w tygodniu i trwają 60 minut – 4 zajęcia x 20 zł = 80 zł)

Opłaty za zajęcia za dany miesiąc należy uiszczać z góry
PRZELEWEM do 15 dnia każdego miesiąca na konto:

Emez Dance Michał Samborski
45 1140 2004 0000 3902 7709 5714
(w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika
zajęć oraz miesiąc, które opłata dotyczy).

Informacje o płatności za dany miesiąc będą wysyłane
sms-em na początku każdego miesiąca.

Opłata za zajęcia może być zmniejszona tylko
w przypadku udokumentowanej choroby.

Nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystane
zajęcia 
i nie obniżamy opłaty za karnet
za nieusprawiedliwione nieobecności,

ILOŚĆ ZAJĘĆ W MIESIĄCU

CENA KARNETU

ZAJĘCIA 1 RAZ W TYGODNIU PO 60 MINUT 20 ZŁ  X ILOŚĆ ZAJĘĆ W MIESIĄCU
ZAJĘCIA 1 RAZ W TYGODNIU PO 75 MINUT 23,75 ZŁ x ILOŚĆ ZAJĘĆ W MIESIĄCU
ZAJĘCIA 2 RAZY W TYGODNIU PO 60 MINUT 18,75 ZŁ x ILOŚĆ ZAJĘĆ W MIESIĄCU
ZAJĘCIA 2 RAZY W TYGODNIU PO 75 MINUT 21,25 ZŁ x ILOŚĆ ZAJĘĆ W MIESIĄCU
ZAJĘCIA Z AKROBATYKI (DOTYCZY GRUPY JAZZ) 7,5 ZŁ x ILOŚĆ ZAJĘĆ W MIESIĄCU