CENNIK

Cennik zajęć obowiązuje od 01.09.2019 roku

Cena karnetu zależy od ilości zajęć w danym miesiącu
(poniżej podane są przykłady dla 4 i 8 zajęć).

Opłatę za zajęcia należy uiścić u instruktora zajęć najpóźniej
na 2 TRENINGU w danym miesiącu lub zapłacić przelewem
do 15 DNIA każdego miesiąca na konto:

!!! NOWY NUMER KONTA BANKOWEGO !!!

EMEZ DANCE MICHAŁ SAMBORSKI
45 1140 2004 0000 3902 7709 5714

Nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystane zajęcia
(tylko w przypadku udokumentowanej choroby istnieje
możliwość obniżenia wpłaty za karnet).

Rodzaj zajęć

Ilość zajęć / czas trwania

Cena (Karnet miesięczny)

ZAJĘCIA ONLINE 1 raz w tygodniu 45 min 40 zł (4 zajęcia)
ZAJĘCIA ONLINE 2 razy w tygodniu 60 min 50 zł (4 zajęcia)
Street dance 3 latki 1 raz w tygodniu 30 min 40 zł (4 zajęcia)
Street dance 4 latki 1 raz w tygodniu 45 min 50 zł (4 zajęcia)
Street dance 5-6 latki 1 raz w tygodniu 60 min 70 zł(4 zajęcia)
STREET DANCE KIDS 1,2 1 raz w tygodniu 60 min 70 zł(4 zajęcia)
Breakdance 6-8 lat 1 raz w tygodniu 60 min 70 zł(4 zajęcia)
Street dance 7-9 lat 1 raz w tygodniu 60 min 70 zł(4 zajęcia)
Breakdance 9-12 lat 1 raz w tygodniu 60 min 70 zł(4 zajęcia)
Show dance 7-12 lat 1 raz w tygodniu 60 min 70 zł(4 zajęcia)
Street dance 10-12 lat 1 raz w tygodniu 60 min 70 zł(4 zajęcia)
STREET ŚWIEŻAKI 2 razy w tygodniu 60 min 115 zł (8 zajęć)
BREAK KIDS 1 raz w tygodniu 75 min 80 zł(4 zajęcia)
UNIKAL KIDS 1 raz w tygodniu 75 min 80 zł(4 zajęcia)
MINI KYCUSIE 2 razy w tygodniu 75 min + akrobatyka 150 zł (8 zajęć)
STREET HEAT 2 razy w tygodniu 60 min 115 zł(8 zajęć)
STREET LEMONS 2 razy w tygodniu 60 min 115 zł(8 zajęć)
Choreo Class 13-18 lat 1 raz w tygodniu 60 min 70 zł (4 zajęcia)
Choreo Class 13-18 lat 2 razy w tygodniu 60 min 115 zł (8 zajęć)
STREET CLIQUE 2 razy w tygodniu 60 min 115 zł (8 zajęć)
KYCUSIE 2 razy w tygodniu 75 min + akrobatyka 150 zł (8 zajęć)
Choreo 16+ 1 raz w tygodniu 60 min 70 zł(4 zajęcia)
Hip Hop 16+ 1 raz w tygodniu 60 min 70 zł(4 zajęcia)
Hip Hop 25+ 1 raz w tygodniu 60 min 70 zł(4 zajęcia)
Akrobatyka na
FLY PARK
1 raz w tygodniu 110 min 25 zł(pojedyncze wejście)