REGULAMIN

REGULAMIN ZAJĘĆ TANECZNYCH Z ZACHOWANIEM ZASAD SANITARNYCH
WEDŁUG WYTYCZNYCH MINISTERSTWA SPORTU
I GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO

1. Zajęcia odbywają się w maksymalnie dwunastoosobowych grupach, po wcześniejszej akceptacji przez wszystkich uczestników przynależności do danej grupy.

2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przychodzenia na zajęcia nie wcześniej niż na 5 minut od rozpoczęcia. Do budynku będzie można wejść po opuszczeniu wszystkich uczestników poprzednich zajęć tanecznych, a na salę taneczna po jej przewietrzeniu i zdezynfekowaniu

3. Między każdą grupą odbywa się 15 min przerwy na dezynfekcję i wietrzenie pomieszczenia.

4. Obuwie zamienne nie jest wymagane z racji zakazu korzystania z szatni. Po przyjściu do szkoły tańca stosujemy się do wytycznych instruktora, dotyczących zachowania porządku i czystości na sali.

5. Rodzice lub opiekunowie nie mogą pozostawać na terenie szkoły tańca podczas trwania zajęć. Dzieci będą wchodziły same do budynku i wypuszczane gdy rodzic/opiekun zgłosi chęć odebrania dziecka.

6. Płatności za karnety dokonywać można tylko za pomocą przelewu.

7. Obecności sprawdzane są przez instruktorów na sali.

8. Do uczestnictwa w zajęciach dopuszczane będą osoby, które nie mają żadnych objawów chorobowych.

9. Przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to uczestników zajęć i trenerów). Należy mieć na względzie obowiązek zasłaniania twarzy podczas przemieszczania się na obiekt.

10. Podczas zajęć zalecane jest zachowywanie możliwie najczęściej bezpiecznego dystansu od innych uczestników (1,5 metra) i trenera. Na parkiecie będą przyklejone taśmy wskazujące miejsce dla danego uczestnika, a także taśma oddzielająca uczniów od instruktora.

11. Przy wejściu do szkoły tańca dostępny jest płyn dezynfekujący do rąk, który obowiązkowo musi być stosowany przez uczestników zajęć przed wejściem do budynku jak i przed jego opuszczeniem. W przypadku braku możliwości stosowania takich płynów ze względów zdrowotnych, należy umyć ręce według zaleceń GIS po wejściu do budynku.

12. Szkoła tańca Street Life zapewnia wszystkie niezbędne środki do mycia rąk.

13. Instruktorzy szkoły tańca zobowiązani są do poinformowania uczestników zajęć o dokładnych procedurach odbywania zajęć i utrzymania higieny.

INSTRUKTORZY ORAZ MENEDŻER SZKOŁY BĘDĄ RESTRYKCYJNIE PRZESTRZEGAĆ REGULAMINU I TEGO SAMEGO BĘDĄ WYMAGAĆ OD UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ TANECZNYCH  

ZNAJDŹ NAS!