REGULAMIN

REGULAMIN ZAJĘĆ TANECZNYCH Z ZACHOWANIEM ZASAD SANITARNYCH
WEDŁUG WYTYCZNYCH MINISTERSTWA SPORTU
I GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO

1. Ilość osób przebywających na sali zależne jest od powierzchni (4m2 na jedną osobę), po wcześniejszej akceptacji przez wszystkich uczestników przynależności do danej grupy.

2. Do budynku gdzie odbywają się zajęcia mogą wejść uczestnicy zajęć jak i ich rodzice/opiekunowie. Do budynku zaleca się aby wchodzić z zakrytymi ustami i nosem.

3. Między każdą grupą odbywa się 15 min przerwy na dezynfekcję i wietrzenie pomieszczenia.

4. Korzystając z szatni zaleca się wieszanie cuchów co drugi wieszak. Po przyjściu do szkoły tańca stosujemy się do wytycznych instruktora, dotyczących zachowania porządku i czystości na sali.

5. Rodzice lub opiekunowie mogą pozostawać na terenie szkoły tańca podczas trwania zajęć mając zakryte ust i nos oraz zachowując odstępy min. 2 metrów od innych rodziców/opiekunów.

6. Płatności za karnety dokonywać można tylko za pomocą przelewu.

7. Obecności sprawdzane są przez instruktorów na sali.

8. Do uczestnictwa w zajęciach dopuszczane będą osoby, które nie mają żadnych objawów chorobowych potwierdzając to w ankiecie sanitarnej wypełnianej przed każdymi zajęciami.

9. Podczas zajęć zalecane jest zachowywanie możliwie najczęściej bezpiecznego dystansu od innych uczestników (2 metry) i trenera. Na parkiecie będą przyklejone taśmy wskazujące miejsce dla danego uczestnika, a także taśma oddzielająca uczniów od instruktora.

11. Przy wejściu na sale taneczne dostępne są płyny dezynfekujące do rąk, które obowiązkowo muszą być stosowane przez uczestników zajęć przed wejściem do budynku jak i przed jego opuszczeniem. W przypadku braku możliwości stosowania takich płynów ze względów zdrowotnych, należy umyć ręce według zaleceń GIS po wejściu do budynku.

12. Szkoła tańca Street Life zapewnia wszystkie niezbędne środki do mycia rąk.

13. Instruktorzy szkoły tańca zobowiązani są do poinformowania uczestników zajęć o dokładnych procedurach odbywania zajęć i utrzymania higieny.

INSTRUKTORZY ORAZ MENEDŻER SZKOŁY BĘDĄ RESTRYKCYJNIE PRZESTRZEGAĆ REGULAMINU I TEGO SAMEGO BĘDĄ WYMAGAĆ OD UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ TANECZNYCH  

ZNAJDŹ NAS!