O NAS

KIM JESTEŚMY?

tło1

Pierwsza szkoła tańca w Rzeszowie ucząca takich stylów jak: hip hop, breakdance, popping, locking, house i dancehall.

Celem naszej szkoły jest szerzenie pozytywnej zajawki poprzez taniec. zarówno wśród najmłodszych jak starszych uczestników. Dobrą zabawę, konkretne treningi i mnóstwo wylanego potu na treningach – to znajdziecie u nas na 100%!
Na naszych zajęciach prócz tańca dowiesz się o historii tańca, muzyki.
Najważniejsze w naszym działaniu jest zarazić każdego miłością do tańca i pomóc w tym, aby każdy odnalazł swój własny styl.
Nasze grupy, co pół roku prezentują się na specjalnym koncercie tanecznym organizowanym na zakończenie semestru zimowego lub letniego.
Grupy, które trenują dłużej niż rok, występują na pokazach, turniejach i przeglądach prezentując się w formacjach tanecznych jako grupa lub w bitwach tanecznych jako soliści.

Prócz zajęć cyklicznych organizujemy dla naszych uczniów i nie tylko:
– warsztaty taneczne
– imprezy integracyjne
– jamy taneczne
– panele dyskusyjne
– imprezy charytatywne
– obozy i półkolonie taneczne


„Taniec to nie układ figur, żeby się go nauczyć trzeba go pokochać”

Auguste Bournonville

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ W SZKOLE TAŃCA STREET LIFE:

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Szkoły Street Life jest akceptacja wszystkich punktów danego regulaminu przez każdego uczestnika zajęć ruchowych lub w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodzica lub opiekuna prawnego.
Dokonanie zapisu na wybrane zajęcie oraz zapłata za nie są równoznaczne z akceptacją regulaminu.

1) Zajęcia w szkole Street Life odbywają przez cały rok szkolny 2017/2018, oprócz dni świątecznych zawartych w punkcie 4.

2) Uczestnik zajęć dokonuje wpłat według cennika przelewem do 15 dnia każdego miesiąca na konto:

Emez Dance Michał Samborski ul. Bardowskiego 4 35-005 Rzeszów
Nr konta: 45 1140 2004 0000 3902 7709 5714

3) Nie zwracamy pieniędzy za nieobecność na zajęciach uczestników i  nie odliczamy od ceny karnetu za następny miesiąc. Tylko w przypadku udokumentowanej choroby – zaświadczenia lekarskiego, istnieje możliwość odliczenia kwoty za nieobecność w danym miesiącu).

4) Cena karnetu jest uzależniona od ilości treningów w miesiącu, które mnoży się razy cena za jedne zajęcia danej grupy. Szczegółowy cennik dostępny jest na naszej stronie internetowej

Dni wolne od zajęć tanecznych:

1 listopada 2017
11 listopada 207
23 grudnia 2017 -1 stycznia 2018
29 stycznia – 11 lutego 2018
29 marca 2018 – 3 kwietnia
1 maja 2018 – 4  maja 2018
31 maja 2018 – 1 czerwca 2018
23 czerwca – 31 sierpnia 2018

5) W przypadku braku możliwości uczestniczenia w regularnym miesięcznym programie grupy, istnieje możliwość skorzystania z pojedynczej klasy w cenie (dotyczy zajęć dla dzieci do 6 roku życia)
-15 zł za zajęcia trwające 45 minut
-18 zł za zajęcia trwające 60 minut

6) Podczas zajęć na sali przebywają tylko i wyłącznie ich uczestnicy i instruktorzy szkoły Street Life. Rodzicie nie mogą przebywać na sali w trakcie zajęć, chyba że pozwoli na to instruktor prowadzący zajęcia.

7) Na zajęciach wskazany jest właściwy ubiór (zapewniający komfort i swobodę poruszania się). Najistotniejszą sprawą jest obuwie – sportowe i czyste (osoby, które nie przebiorą butów, będą sprzątać salę po zajęciach). Przebieramy się w szatni. Cenniejsze przedmioty, tj. jak portfele, dokumenty, telefony itp. zalecamy zabierać ze sobą na salę.

8) Instruktorzy sprawują opiekę nad niepełnoletnimi uczestnikami zajęć znajdującymi się wyłącznie na sali treningowej, za ich bezpieczeństwo w drodze na zajęcia oraz poza salą ćwiczeń (np.: w szatniach) odpowiedzialni są ich rodzice lub opiekunowie.

9) W wyjątkowych przypadkach szkoła ma prawo odwołać zajęcia lub zmienić ich termin lub osobę prowadzącą, o czym każda osoba uczęszczająca do danej grupy zostanie poinformowana drogą telefoniczną najpóźniej 3 godziny przed zajęciami. Informacja o zmianach będzie dostępna również na naszej stronie internetowej i na page’u na facebooku.

10) Prowadzimy zapisy do grup 2 razy w roku szkolnym (od 1 września do 30 października, od 1 marca do 31 marca). Osoby pragnące w trakcie roku dopisać się do wybranej grupy mogą skorzystać z jednych darmowych zajęć, a po wcześniejszej akceptacji instruktora, dołączyć do grupy.

12) Jeżeli ktoś chce zrezygnować z uczęszczania na zajęcia do szkoły Street Life, prosimy o poinformowanie nas o takowym zamiarze, osobiście, telefonicznie lub mailowo. W przypadku rezygnacji w trakcie miesiąca, kiedy karnet za cały miesiąc został zapłacony, szkoła nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.

13) Dbamy o rzetelną informację. O wszystkich sprawach organizacyjnych – zarówno stałych jak i tych wyjątkowych i okolicznościowych staramy się informować na naszych stronach:
– fan page’u na facebooku: www.facebook.com/STREETLIFESCHOOL
– stronie internetowej: www.streetlife.rzeszow.pl

Dodatkowy kontakt:
– e-mail: biuro@streetlife.rzeszow.pl
– telefon: 795608316.
Zachęcamy do zapoznawania się z treściami i informacjami na naszych stronach oraz tablicy informacyjnej, która znajduje się przed szatnią).

14) Uczestnicy naszych zajęć zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania naszego regulaminu. Od przestrzegania powyższych zasad nie ma wyjątków dla nikogo. Osoby, które nie zastosują się do danego REGULAMINU, jak również ich zachowanie będzie przeszkadzało innym uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu tych osób i wyposażeniu obiektu, mogą zostać poproszone o opuszczenie sali tanecznej oraz całego obiektu.

 

ZNAJDŹ NAS!