CENNIK

CENNIK ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2020/21

Za zajęcia taneczne należy
opłacić z góry:

– gotówką na pierwszy lub drugich
zajęciach w danym miesiącu

– przelewem do 10 DNIA każdego
miesiąca, na numer konta:

EMEZ DANCE
MARIA SAMBORSKA

80 1050 1562 1000 0097 3684 1942

(w treści wpisując IMIĘ I NAZWISKO
uczestnika zajęć i MIESIĄC,
którego opłata dotyczy)

Nie zwracamy pieniędzy
za niewykorzystane 
zajęcia
i nieusprawiedliwione nieobecności

(tylko w przypadku
udokumentowanej choroby

istnieje możliwość obniżenia
Opłaty za karnet).

CENA KARNETU UZALEŻNIONA JEST
OD ILOŚCI ZAJĘĆ W DANYM MIESIĄCU
ORAZ DŁUGOŚCI TRWANIA ZAJĘĆ

ILOŚĆ ZAJĘĆ
W MIESIĄCU

CENA KARNETU

ZAJĘCIA RAZ W TYGODNIU PO 45 MINUT ILOŚĆ ZAJĘĆ
RAZY 15 ZŁ
ZAJĘCIA RAZ W TYGODNIU PO 60 MINUT ILOŚĆ ZAJĘĆ
RAZY 17,50 ZŁ
ZAJĘCIA RAZ W TYGODNIU PO 75 MINUT ILOŚĆ ZAJĘĆ
RAZY 20 ZŁ
ZAJĘCIA DWA RAZY W TYGODNIU PO 60 MINUT ILOŚĆ ZAJĘĆ
RAZY 16,25 ZŁ
ZAJĘCIA DWA RAZY W TYGODNIU PO 75 MINUT ILOŚĆ ZAJĘĆ
RAZY 18,75 ZŁ
ZAJĘCIA TRZY RAZY W TYGODNIU PO 60 MINUT ILOŚĆ ZAJĘĆ
RAZY 15 ZŁ
ZAJĘCIA TRZY RAZY W TYGODNIU PO 75 MINUT ILOŚĆ ZAJĘĆ
RAZY 17 ZŁ
AKROBATYKA NA FLY PARKU 25 ZŁ ZA LEKCJĘ